Kallelse till extra bolagsstämma


Kallelse till extra bolagsstämma (pdf)Bästa aktieägare i Conflux AB,

Ni kallas till extra bolagsstämma i Conflux AB onsdagen den 19 december 2017, 16.00, i bolagets lokaler i Järfälla för att ge styrelsen mandat att utge ett nytt konvertibellån i syfte att förlänga det konvertibellån som förfaller den 31 dec 2017.

Med vänlig hälsning
Carl-Erik Ridderstråle, ordf.

Eventuella frågor i anslutning till bolagsstämma kan riktas till vår VD Tom Francke 072 577 3223 tom.francke@conflux.se

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ombeds anmäla sitt deltagande till Conflux AB senast torsdagen den 14 december 2017. Anmälan kan ske enligt något av följande alternativ: per post till Conflux AB, attn. Tom Francke, Bruttovägen 8, 175 43 Järfälla; per telefon + 46 72 577 3223 eller via e-post till tom.francke@conflux.se.

Styrelsen för Conflux AB

Contact us for more information!

Contact info@conflux.se or +46 8 83 45 20.