Kallelse till årsstämma


Kallelse till årsstämma (pdf)Bästa aktieägare i Conflux AB,

Ni kallas till årsstämma i Conflux AB måndagen den 20 maj 2019, 16.00, i bolagets lokaler, Bruttovägen 8 i Järfälla.

Med vänlig hälsning
Carl-Erik Ridderstråle, ordf.

Eventuella frågor i anslutning till årsstämma kan riktas till vår VD Tom Francke 072 577 3223 tom.francke@conflux.se

Aktieägare som önskar delta i årsstämma ombeds anmäla sitt deltagande till Conflux AB senast fredagen den 15 maj 2019. Anmälan kan ske enligt något av följande alternativ: per post till Conflux AB, attn. Tom Francke, Bruttovägen 8, 175 43 Järfälla; per telefon + 46 72 577 3223 eller via e-post till tom.francke@conflux.se.

Styrelsen för Conflux AB

Contact us for more information!

Contact info@conflux.se or +46 8 83 45 20.